Astacopsis goulgi (female, 27.95 mm OCL)

Astacopsis goulgi (female, 27.95 mm OCL)