New E. crassus, upper Shoalhaven Rv, NSW

New E. crassus, upper Shoalhaven Rv, NSW