New E. crassus, upper Little Rv

New E. crassus, upper Little Rv